شبیه سازی

قیمت_پروفیل_مستطیل-1030x749

شبیه سازی و تعیین دمای نقطه داغ ترانسفورماتور با ملاحظه بر تأثیر پروفیل بار و شرایط محیطی

چکیده دمای نقطه داغ، یکی از پارامترهای مهم و کلیدی در تعیین عمر عایقی ترانسفورماتور می­باشد دمای نقطه داغ ترانسفورماتور به دمای محیط، دمای بالای روغن و دمای سیم پیچ بستگی دارد. همچنین دمای نقطه داغ سیم پیچ تابعی از سر...