ترانس

43052_232

پایش وضعیت ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر روش پیشنهادی احتمالاتی – فازی

چکیده ترانسفورماتورهای قدرت از المان­های حساس و با ارزش شبکه برق به شمار می­آیند. ارزیابی هرچه دقیق­تر این المان­ها از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از چالش­های موجود در این حوزه، تعدد پارامترهای قابل ارزیابی این المان...

tertiary-winding

تخمین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور سه سیم پیچه با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری

چکیده در این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور سه سیم پیچه تخمین زده می­شود، برای تخمین پارامترهای ترانسفورماتور از اطلاعات ترانس تحت بار مانند ولتاژ اعمالی، جریان ...

روغن-ترانس1

ارزیابی وضعیت ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن (DGA)

چکیده آنالیز گازهای حل شده در روغن یکی از روش­های اصلی مانیتورینگ ترانسفورماتور می­باشد. با بررسی گازهای حل شده در روغن و شناخت ارتباط انواع عیوب با گازهای تولیدی در اثر آنها می­توان عیب احتمالی ترانس را تخمین زد. در ...