الکترومغناطیسی

im1ages

تحلیل نیروهای الکترومغناطیسی ترانسفورماتور اُوال با استفاده از آنالیز سه بعدی اجزای المان محدود

چکیده ترانسفورماتور توزیع با سیم پیچی اُوال در ردیف توان­های کم، به عنوان ترانس بهینه مطرح می­گردد. زیرا مقدار آهن و مس مصرفی آن کاهش می­یابد که این امر منجر به کم شدن تلفات این نوع ترانسفورماتور نسبت به ترانس سیلندری...

904cf04bd99b7fdec4c9f8755ddb6a17_XL

مروری بر مسئله پایش سیم پیچی ترانسفورماتور قدرت جهت تشخیص جابجایی محوری و تغییر شکل شعاعی

چکیده ترانسفورماتورهای قدرت یکی از گرانترین اجزاء سیستم قدرت محسوب می­شوند. تشخیص به موقع خطاهای به وجود آمده در ترانس می­تواند از خروج ناخواسته آن و تحمیل هزینه­های تعمیرات و خاموشی جلوگیری نماید. در این مقاله گزیده­...