داستان های موفق

شبیه سازی و تعیین دمای نقطه داغ ترانسفورماتور با ملاحظه بر تأثیر پروفیل بار و شرایط محیطی

چکیده

دمای نقطه داغ، یکی از پارامترهای مهم و کلیدی در تعیین عمر عایقی ترانسفورماتور می­باشد دمای نقطه داغ ترانسفورماتور به دمای محیط، دمای بالای روغن و دمای سیم پیچ بستگی دارد. همچنین دمای نقطه داغ سیم پیچ تابعی از سرعت باد، تابش حرارتی خورشید و ارتفاع نصب ترانس نسبت به سطح دریای آزاد است. در این مقاله با استفاده از مدلسازی تحلیلی و ریاضی یک ترانس نمونه و با در نظر گرفتن عوامل محیطی مذکور و پروفیل بار، دمای نقطه داغ ترانسفورماتور تخمین زده می­شود. در این پژوهش به جهت مقایسه دو شهر با شرایط محیطی مختلف برای ارزیابی دمای نقطه داغ ترانس انتخاب و با استفاده از معادلات حاکم بر فرآیند حرارتی ترانسفورماتور، دمای نقطه داغ پیش­بینی می­شود. نتایج نشان داده است که عوامل محیطی و پروفیل بار به شدت بر دمای نقطه داغ ترانسفورماتور موثر می­باشند.

دانلود کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *