داستان های موفق

تخمین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور سه سیم پیچه با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری

چکیده

در این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور سه سیم پیچه تخمین زده می­شود، برای تخمین پارامترهای ترانسفورماتور از اطلاعات ترانس تحت بار مانند ولتاژ اعمالی، جریان بار، توان و امپدانس بار استفاده می­شود. نتایجی که با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری به دست می­آید در مقایسه با نتایجی که از اندازه­گیری مستقیم پارامترهای ترانسفورماتور که با استفاده از روش­های موسوم به دست می­آیند، دارای اعتبار مناسبی است که نشان­دهنده قدرت این الگوریتم برای تخمین پارامترهای ترانس می­باشد.

دانلود کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *