داستان های موفق

تبیین اصول تشخیص اتصال حلقه در ترانسفورماتورهای قدرت توسط تست تقسیم شار مغناطیسی همراه با انجام آزمایش ومدلسازی به روش عناصر محدود

مقدمه

مطابق شکل خطاهای سیم پیچ و ترمینال بیش از %۷۰ خطاهای رخ داده در ترانسفورماتورهای قدرت را تشکیل می دهند. یکی از انواع خطاهای سیم پیچ، خطای اتصال حلقه است. با توجه به مـاری از سیستـکه بسی این های حفاظتی خطای اتصال حلقه ضعیف را در بدو تشکیل تشخیص نمیدهند، این خطا مانند یک غده سرطانی رو به رشد که صاحب آن از وجودش تقریبا بی اطلاع است عمل می کند و منجر به بروز خسارات عمده ای در ترانسفورماتور می شود لذا کارشناسان مرتبط بایستی در این مورد حساسیت و عکس العمل مناسب از خود نشان دهند.

دانلود کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *