داستان های موفق

تأثیر وصل راکتور بر ترانسفورماتورهای قدرت

چکیده
راکتور شانت با مصرف توان راکتیو تولید شده توسط خازنهای خط باعث میشود که ولتاژ در
محل نصب راکتور و در نتیجه در کل طول خط کاهش یابد و به این ترتیب به بهبود تنظیم ولتاژ در
شبکه کمک مینماید. با توجه به تغییر الگوی بار در شبانه روز، راکتور شانت برای کنترل ولتاژ در
بازدهی معین، ممکن است چندین بار کلیدزنی شود. این عمل باعث ایجاد حالت گذراهایی در شبکه
میگردد. عبور یک جریان دارای مولفه دائم میراشونده با ثابت زمانی نسبتا طولانی از شبکه در اثر
وصل راکتورشانت یکی از این حالت گذراهاست که با نام جریان هجومی شناخته میشود. این پدیده
علاوه بر مشکلاتی که برای خود راکتور شانت ایجاد مینماید باعث ایجاد نوع جدیدی از جریان
هجومی همدردی میشود که باعث مشکلاتی برای سایر تجهیزات شبکه از جمله ترانسفورماتورهای
قدرت میگردد. در این مقاله این پدیده به همراه یک مورد واقعی که در شبکه ایران اتقاق افتاده است
مورد بررسی قرار میگیرد.

دانلود کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *