43052_232

پایش وضعیت ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر روش پیشنهادی احتمالاتی – فازی

چکیده ترانسفورماتورهای قدرت از المان­های حساس و با ارزش شبکه برق به شمار می­آیند. ارزیابی هرچه دقیق­تر این المان­ها از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از چالش­های موجود در این حوزه، تعدد پارامترهای قابل ارزیابی این المان...

قیمت_پروفیل_مستطیل-1030x749

شبیه سازی و تعیین دمای نقطه داغ ترانسفورماتور با ملاحظه بر تأثیر پروفیل بار و شرایط محیطی

چکیده دمای نقطه داغ، یکی از پارامترهای مهم و کلیدی در تعیین عمر عایقی ترانسفورماتور می­باشد دمای نقطه داغ ترانسفورماتور به دمای محیط، دمای بالای روغن و دمای سیم پیچ بستگی دارد. همچنین دمای نقطه داغ سیم پیچ تابعی از سر...

imضages

تجارب عملی بررسی اشکال Hot Spot یک ترانس قدرت نیروگاهی

چکیده در این مقاله تجارب عملی و مطالعات انجام شده در رابطه با اشکال رشد گازهای محلول در روغن ترانس ناشی از وجود عیب HOT SPOT در ترانسفورماتور قدرت واحد شماره ۲ نیروگاه شازند و اقدامات انجام شده طی دو مرحله بازدید از د...

im1ages

تحلیل نیروهای الکترومغناطیسی ترانسفورماتور اُوال با استفاده از آنالیز سه بعدی اجزای المان محدود

چکیده ترانسفورماتور توزیع با سیم پیچی اُوال در ردیف توان­های کم، به عنوان ترانس بهینه مطرح می­گردد. زیرا مقدار آهن و مس مصرفی آن کاهش می­یابد که این امر منجر به کم شدن تلفات این نوع ترانسفورماتور نسبت به ترانس سیلندری...

tertiary-winding

تخمین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور سه سیم پیچه با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری

چکیده در این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور سه سیم پیچه تخمین زده می­شود، برای تخمین پارامترهای ترانسفورماتور از اطلاعات ترانس تحت بار مانند ولتاژ اعمالی، جریان ...

روغن-ترانس1

ارزیابی وضعیت ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن (DGA)

چکیده آنالیز گازهای حل شده در روغن یکی از روش­های اصلی مانیتورینگ ترانسفورماتور می­باشد. با بررسی گازهای حل شده در روغن و شناخت ارتباط انواع عیوب با گازهای تولیدی در اثر آنها می­توان عیب احتمالی ترانس را تخمین زد. در ...

129

تجربه طراحی و ساخت ترانسفورماتور تغذیه قطارهای مترو تهران

مقدمه صنعت برق امروزه جزو ارکان زندگی بشر بوده بنحویکه میزان تولید و مصرف انـرژی الکتریکـی بعنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع بشری محسوب میگردد و ترانسفورماتور نیـز یکـی از مهمترین تجهیزات در شبکه های برق است . ...

hefazat.transformator

تبیین اصول تشخیص اتصال حلقه در ترانسفورماتورهای قدرت توسط تست تقسیم شار مغناطیسی همراه با انجام آزمایش ومدلسازی به روش عناصر محدود

مقدمه مطابق شکل خطاهای سیم پیچ و ترمینال بیش از %۷۰ خطاهای رخ داده در ترانسفورماتورهای قدرت را تشکیل می دهند. یکی از انواع خطاهای سیم پیچ، خطای اتصال حلقه است. با توجه به مـاری از سیستـکه بسی این های حفاظتی خطای اتصال...

904cf04bd99b7fdec4c9f8755ddb6a17_XL

مروری بر مسئله پایش سیم پیچی ترانسفورماتور قدرت جهت تشخیص جابجایی محوری و تغییر شکل شعاعی

چکیده ترانسفورماتورهای قدرت یکی از گرانترین اجزاء سیستم قدرت محسوب می­شوند. تشخیص به موقع خطاهای به وجود آمده در ترانس می­تواند از خروج ناخواسته آن و تحمیل هزینه­های تعمیرات و خاموشی جلوگیری نماید. در این مقاله گزیده­...

40639_832

تأثیر وصل راکتور بر ترانسفورماتورهای قدرت

چکیدهراکتور شانت با مصرف توان راکتیو تولید شده توسط خازنهای خط باعث میشود که ولتاژ درمحل نصب راکتور و در نتیجه در کل طول خط کاهش یابد و به این ترتیب به بهبود تنظیم ولتاژ درشبکه کمک مینماید. با توجه به تغییر الگوی بار در ...