مقره های خازنی (اتکایی) و نشانگر ولتاژ

آرکا نیرو در کنار تامین ترانس های اندازه گیری، اقدام به ارایه خازن های استاندارد فشار متوسط، مقره های اتکایی فشار ضعیف و همچنین ….

همکاران ما در این زمینه:

  • توان بارز
  • شرکت دوم
  • و نمونه های دیگر